Terugtrekkingen

Wat betaalt je ziekenfonds terug?

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering:

Mits u beschikt over een voorschrift met voldoende voorwaarden kan u een terugtrekking van het RIZIV verwachten. Alsook moet de juist hernieuwingstermijn gehanteerd worden.

Als voorbeeld geven we een kinderbril -18jaar :

– Voor de glazen trek je minimaal 88,80 euro terug

– Voor het montuur 28,56 euro

Omdat we volledig geconventioneerd zijn krijg je het maximale terug.


Wat betaalt mijn mutualiteit terug? (per jaar)

Christelijke Mutualiteit (CM):

tot en met 18 jaar: tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar voor glazen.

vanaf 19 jaar: tegemoetkoming tot 40 euro per kalenderjaar voor glazen.

CM-MediKo Plan: Tot 100 eurovoor glazen


De Voorzorg – Solidaris :

50 % korting met een maximum 50 euro per kalenderjaar voor zonnebrillen en monturen.

Tot 25 euro per kalenderjaar voor de aankoop van brillenglazen. Dit bedrag maakt deel uit van het pakket voor oogpleisters, brillenglazen en lenzen.


Helan:

tot en met 18 jaar: tegemoetkoming tot 50 euro per kalenderjaar voor glazen.

vanaf 19 jaar: tegemoetkoming tot 30 euro per kalenderjaar voor glazen.

Medicalia: Na de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering en het aanvullend voordeel kan je voor oogverzorging een beroep doen op de verzekering Medicalia. Je krijgt 75 % van het betaalde bedrag terugbetaald, tot maximaal ‚ā¨ 600 per aansluitingsjaar. De tegemoetkoming geldt voor corrigerende brilglazen, contactlenzen met dioptrie. Voor monturen en zonnebrilglazen, al dan niet op sterkte, krijg je geen tussenkomst. 


Vlaams Neutraal Ziekenfonds:

Tot 50 euroPsst..! Heb je onze actie al gezien?

Krijg je 2e paar glazen cadeau !

https://optiekdepreter.be/actie/